skip to Main Content

Iedereen leert op zijn of haar manier. Sommigen hebben iets meer uitleg en tijd nodig om het vak wiskunde te begrijpen. Ondanks hard werken loopt een leerling misschien achter met de lesstof, heeft kennishiaten òf moeilijkheden met het maken van toetsen. Helaas ontbreekt in de klas vaak de extra aandacht die nodig is om met enig succes en plezier dit vak te volgen.

De wiskundebijles is erop gericht om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de komende proefwerken en/of examen. In het algemeen is er aandacht voor studie-aanpak en werkhouding van de leerling, te beginnen bij de manier waarop het schoolhuiswerk gemaakt wordt. Daarnaast komen het ontwikkelen van routines en een goede probleemaanpak aan de orde.

De bijlessen zijn òf online m.b.v. Skype òf regulier op de Voorstadslaan 38 in Nijmegen op loopafstand van de benedenstad en het Centraal Station.

AdobeStock_286629054_Preview
Back To Top